Search
  • ענת גבריאל

על גוף ותודעה


יוגה היא לא אסנה (תנוחה), אבל אסנה יכולה לפתוח דלת ליוגה. העבודה עם הגוף ביוגה היא קודם כל אימון בשימת לב. אנחנו מאטים, נמנעים מתנועה אוטומטית או מכנית ומפתחים את היכולת להתבונן בדברים באופן רענן, לחוש את גופנו, להניע אותו ולנוע איתו בצורה מודעת, וכך מתחזק ומתחדש הקשר בין המוח לגוף.

כשאנו מבקשים להפתח, להתרחב ולהתארך בכל הכיוונים ובאופן הרמוני בתנוחה קורה תהליך של איוורור פנימי - מתחדשת הזרימה הטובה, והחלקים שנרדמו או נותקו בתוכנו מאספקת החיוניות - מתעוררים ומוארים. גם התודעה מגיבה לתהליך הזה ומתרחבת, ואולי אנחנו מתוודעים באופן עמוק יותר לקשר בין הגוף לנפש.

"אם אנו מפתחות הקשבה עמוקה לגופנו, הוא מסוגל להדריך אותנו לכיוונים בריאים והרמוניים בחיי היומיום שלנו. רגלינו מובילות אותנו בכיוון הנכון, בטננו מבטאת את האינטואיציה שלנו, שרירינו חושפים בפנינו את ההגנות שלנו וכל הוויתנו רוקדת לצלילי מנגינת החיים והעולם. הגוף מכוון את התודעה בדיוק כפי שהתודעה מכוונת את הגוף. זוהי עבודה רוחנית מעשירה ומשחררת, אשר ביסודה עומדת ההבנה כי התודעה והגוף אינם נפרדים אלא מהווים רצף אחד. ההתבוננות במופע המרתק של חיי הגוף תגלה לנו שהתודעה והגוף יוצרים זו את זה ומשתלבים זה בזו ללא הרף. הפניית התודעה שלנו אל גופנו מביאה גם את הגוף אל התודעה' - כותב סטיבן פולדר בספרו - ערות בחיי היומיום.

קראתי. הרהרתי קצת. אחכ ישבתי בשקט זמן מה. באיזשהו שלב תשומת הלב התבייתה על הנשימה ונשמתי בכל מיני דרכים. כל אחת מהן השפיעה על מערך הגופנפש בצורה מעניינת משלה - בטבעיות, באריכות, בקצרה ובעוצמה, במדרגות, מנחיר אחד וכן הלאה. כשהתעורר הרצון לזוז - זזתי ושאלתי - מה אני יכולה ללמוד על עצמי היום, תוך כדי תנועה? זזתי והקשבתי. #redefiningstrength #yogicmindfullness #pranichealing12 views